Wydajność pojemnika CO2 – sprawdź tabelę poniżej:

Profil nurkowy na głębokości 100 metrów

Wykorzystując powietrze na głębokości 40 m

Diluent Supply Air – Horizontal FMCL Profile

Diluent Supply Air – Horizontal BMCL Profile

WYŚWIETLACZ HUD

Główny wyświetlacz HUD składa się z 3 dwukolorowych diod LED w kolorze czerwonym i zielonym. Jest zamontowany po prawej lub lewej stronie DSV/BOV, tuż pod poziomem oczu. Każda dioda LED pokazuje informacje o stanie połączonego z nią czujnika O2 używając „Kod Smitha”, czyli za pomocą błysków co 5 sekund podczas całego nurkowania.

PRISM 2- SKONCENTROWANY NA TECHNOLOGII

PĘTLA ODDECHOWA
Składa się z ustnika wyposażonego w zawór grzybkowy z każdej strony, co zapewnia przepływ gazu tylko w jednym kierunku.

POJEMNIK NA SCRUBBER

Pojemnik na scrubber  zapewniający promieniste rozprzestrzenianie się scrubbera. Jest zamontowany pionowo z tyłu na płycie przyłączonej do zintegrowanego BCD.

PRZECIWPŁUCA
Dwa przeciwpłuca ( zamontowane z przodu lub z tyłu) są elastycznymi zbiornikami o wyporności równej maksymalnej objętości płuc nurka i zapewniają najmniejsze możliwe opory oddechowe. Przeciwpłuca te są wyposażone w systemy automatycznego i ręcznego dodawania gazu i zawór kontrolujący objętość (używany podczas wynurzania do upuszczania nadmiaru rozprężającego się gazu lub przeczyszczeniu pętli). Dodawanie diluentu odbywa się automatycznie, kiedy zwiększy się ciśnienie hydrostatyczne i przeciwpłuco zapadnie się uruchamiając zawór.

ELEKTRONIKA
Elektronika, czujniki i baterie są zamontowane w zespolonej głowicy nad scrubberem, a węże zasilające poprowadzone są nad ramionami do górnej części przeciw płuc. Analogowy główny wyświetlacz LED oferuje szybki podgląd wydajności urządzenia ze wskaźnikami stanu i alarmów, podczas gdy niezależny cyfrowy wyświetlacz wtórny OLED weryfikuje wydajność urządzenia.
Kiedy elektronika jest włączona, dodatkowy wyświetlacz pokazuje również stan baterii i set point wybrany dla danego nurkowania oraz inne ważne informacje. Elektronika kontroluje trzy główne czujniki tlenu oraz działanie zaworu elektromagnetycznego o niskiej mocy, który steruje dodawaniem tlenu.