Gwarancja

GWARANCJA HOLLIS REBREATHER PRISM 2

Nasze zaangażowanie nie kończy się w momencie, w którym kupisz produkt Hollis Rebreather PRISM 2. Po zakupie zapewniamy szybkie i profesjonalne usługi posprzedażowe, aby Twój sprzęt dobrze wyglądał i służył Ci przez wiele lat.

REJESTRACJA PRODUKTU

Rejestracja produktu to ważny krok, aby móc w pełni cieszyć się swoim produktem Hollis Rebreather Prism 2. Rejestracja ułatwi nam świadczenie usług gwarancyjnych i pozwoli nam skontaktować się z Tobą, gdyby Twój produkt wymagał aktualizacji lub innej usługi. PAMIĘTAJ, ŻE JEŚLI NIE ZAREJESTRUJESZ PRODUKTU, NIE OGRANICZA TO TWOICH PRAW WYNIKAJĄCYCH Z GWARANCJI Prosimy zachować oryginał dowodu zakupu. W celu potwierdzenia ważności gwarancji  musisz przedstawić fakturę z datą sprzedaży od autoryzowanego przedstawiciela Hollis Rebreather Prism 2. Gwarancja na materiały i konstrukcję Rebreahter Prism 2 jest ważna przez dwa lata od daty zakupu.

SZCZEGÓŁY GWARANCJI – WYŁĄCZENIA

Gwarancja nie obejmuje kradzieży, zgubienia lub uszkodzenia sprzętu z powodu wypadku, uderzenia, własnych przeróbek, braku konserwacji lub wystawienia urządzenia na działanie wysokich temperatur, zbyt ostrego światła słonecznego lub chemikaliów. Serwis lub modyfikacje sprzętu przez jakąkolwiek osobę, która nie posiada autoryzacji od Hollis Rebreather unieważnia gwarancję. Hollis Rebreather i Dystrybutor nie ponosi odpowiedzialności za odzyskanie lub wymianę zgubionego lub skradzionego sprzętu. Za wyjątkiem niniejszej gwarancji, Hollis Rebreather, jego autoryzowani, międzynarodowi dystrybutorzy i autoryzowani przedstawiciele nie udzielają jakichkolwiek innych, wyraźnych, domniemanych, ustnych lub pisemnych gwarancji na sprzęt. Za wyjątkiem warunków niniejszej gwarancji, Hollis Rebreather i Dystrybutor nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek inne zawarte umowy ustne lub pisemne. Niniejsza gwarancja i jej warunki zastępują wszystkie inne oświadczenia zawarte w jakichkolwiek instrukcjach użytkownika, literaturze dotyczącej sprzętu lub katalogach. W żadnym przypadku Hollis Rebreather, jego autoryzowani, międzynarodowi dystrybutorzy i autoryzowani przedstawiciele nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia będące wynikiem używania sprzętu objętego gwarancją lub za inne szkody materialne, niezależnie od tego, czy są one bezpośrednie, pośrednie lub przypadkowe, nawet jeśli Hollis Rebreather został powiadomiony o powstaniu takich szkód.