SOLENOID I REGULATOR PID

Solenoidem PRISM 2 kieruje najnowocześniejszy zespół obwodów elektrycznych pętli sprzężenia zwrotnego, sterowany regulatorem PID. Regulator PID dokonuje obliczeń na podstawie wartości uchybu. Oblicza wartość uchybu

Czytaj więcej »